Srážky ze mzdy - exekuce na výživné

Plné znění otázky

Máme zaměstnance na hlavní pracovní poměr, který má měsíční hrubou mzdu cca 12 000 Kč, jsou na něho vedeny dvě přednostní exekuce na výživné. První je na syna z prvního manželství, kde je stanoveno měsíční běžné výživné 2 000 Kč, druhá exekuce je dvě děti z druhého manželství, kde je měsíční běžné výživné stanoveno na 1 500 Kč a 1 700 Kč. Jak mám rozdělit měsíční srážku ze mzdy, která vychází na cca 2 900 Kč. Je správné použít 1. třetinu (1 450 Kč) použít na první exekuci a druhou třetinu rozdělit na první a druhou exekuci podle poměru výše měsíčního běžného výživného? Např. 2. třetina 1 450 Kč (2 000 Kč – 38 %, 1 700 Kč – 33 %, 1 500 Kč – 29 %), 38 % - 550 Kč, 33 % - 480 Kč, 29 % - 420 Kč, takže by na první exekuci bylo placeno 2 000 Kč (1 450 + 550) a na druhou exekuci 900 Kč (480 + 420). Je tento postup správný? Je na tento případ vydána judikatura? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuce a odstupné
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související otázky a odpovědi

Více postupných exekucí na mzdu zaměstnance
Přednostní a nepřednostní exekuce
Zaměstnanec a insolvence
Exekuce u manželů
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Insolvence zaměstnance
Exekuce
Exekuce/odstupné
Exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Srážky ze mzdy - cestovné
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Pořadí exekucí
Ošatné a exekuce
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Krácení nezabavitelné částky
Exekuce
Exekuce po ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 279, 280 zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád