Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra

Vydáno: 25 minut čtení

Operátor řídícího centra vykonává svou práci zejména v uzavřených vnitřních prostorách administrativního charakteru (řídící centrum, velín, dispečink) vybavených pracovními stanicemi (pracovní stůl, kancelářská židle, PC, informační a komunikační prostředky).

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Operativní řízení výrobního provozu pomocí systému kontroly a řízení (SKŘ).
 • Dohled na funkci softwarového robota, sledování trendů a predikčních modelů.
 • Řešení odchylek nebo provozních problémů s cílem optimalizovat výrobní proces.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek energií nebo médií při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.
 • Zajišťování likvidace poruchových stavů, operativní řízení poruchových čet, komunikace s pracovníky výroby.
 • Monitorování alarmových hlášení, interpretace naměřených dat, provádění záznamů, vedení dokumentace.

Charakteristika místa výkonu práce

Práce je vykonávána zejména v uzavřených vnitřních prostorách administrativního charakteru (řídící centrum, velín, dispečink) vybavených pracovními stanicemi (pracovní stůl, kancelářská židle, PC, informační a komunikační prostředky). V rámci výkonu práce se operátor řídicího centra může pohybovat i ve výrobních prostorech (při kontrolní činnosti, řešení odchylek apod.). Práce bývá často prováděna v nepřetržitém režimu. Při práci může docházet k zaujímání podmíněně přijatelných pracovních poloh (zejména v souvislosti s ovládáním počítače a používáním pracovního stolu a židle). Základním pracovním nástrojem je osobní počítač (PC) nebo notebook, který se skládá z hardwarové (HW) a softwarové (SW) části.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto profesi poskytuje vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru dle charakteru řízeného provozu (např. doprava, strojírenství, energetika, chemie), případně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik (uklouznutí na podlaze, pořezání, odření, naražení prstů při provádění běžných prací spojených s údržbou a čištěním zařízení).
 • Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem (dotyk na nekryté nebo nezajištěné živé části při obsluze a činnostech na elektrickém zařízení, zkrat apod.).
 • Vznik muskuloskeletálních (svalově-kosterních) onemocnění (např. zánět sedavého nervu, vznik syndromu karpálního tunelu, vznik tenisového lokte, záněty šlach a nervů v ramenních kloubech, bolesti krční a bederní páteře, bolesti hlavy a očí, otoky dolních končetin).
 • Vznik psychosomatických onemocnění (např. poruchy spánku, chronické obtíže zažívacího traktu, únavový syndrom, poruchy oběhového systému).
 • Kolaps z důsledku nadměrného fyzického nebo duševního vyčerpání lidského organismu (v důsledku dlouhodobě zvýšeného stresu, nedostatku odpočinku a spánku, nedostatečného přísunu tekutin a potravy, práce v noci apod.).

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilí pracovníci.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Pravidelné a důsledné provádění pracovně lékařských prohlídek, včetně zajišťování dohledu poskytovatele pracovně lékařských služeb na pracovištích.
 • Zajištění optimálního pracovního prostředí (úroveň hluku odpovídající výkonu psychicky náročné práci, odstranění všech rušivých elementů, dostatek přirozeného světla, zřízení místností pro odpočinek apod.)
 • Zajištění vhodných pracovních pomůcek a zařízení (vhodný pracovní stůl a židle s odpovídajícím ergonomickým designem, zobrazovací jednotka umožňující široké nastavení parametrů zobrazení, tvarované klávesnice a myši, v případě potřeby zajištění stojanů na monitory nebo pro umístění dokumentů apod.).
 • Organizovat práci tak, aby stres, pracovní monotonie a zraková zátěž byly minimalizovány (např. četnější přestávky vyplněné pohybovými aktivitami nebo odpočinkem/spánkem, podpora správného stravování apod.).
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☐ Prach 1-2-3-4  
☐ Chemické látky 1-2-3-4  
☒ Hluk 1-2-3-4  
☐ Vibrace 1-2-3-4  
☐ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☐ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☐ Zátěž chladem 1-2-3  
☒ Psychická zátěž 1-2-3  
☒ Neionizující záření a elektromagnetická pole 2-3  
☒ Zraková zátěž 1-2-3  
☐ Práce s biologickými činiteli 2-3-4  
☐ Zvýšený tlak vzduchu 2-3-4  

Četnost periodických lékařských prohlídek

 • Pro kategorii 2: 1x za 4 roky (osoby mladší 50 let) nebo 1x za 2 roky (osoby starší 50 let).
 • Pro kategorii 2R a 3: 1x za 2 roky.
 • Pro obsluhu řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů vč. jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Karta BOZP pro profesi: Zedník
Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Karta BOZP pro profesi: Jeřábník
Karta BOZP pro profesi: Deratizér
Karta BOZP pro profesi: Zlatník – klenotník – hodinář
Karta BOZP pro profesi: Operátor kryogenního otryskávání (deburring)
Karta BOZP pro profesi: Prodavač zboží v kamenné prodejně
Karta BOZP pro profesi: Pracovník výroby mléčných produktů
Karta BOZP pro profesi: Radiologický asistent
Karta BOZP pro profesi: Pracovník terénní pečovatelské služby
Karta BOZP pro profesi: Fyzioterapeut
Karta BOZP pro profesi: Strojník obsluhy stavebních strojů
Karta BOZP pro profesi: Obsluha kovacího stroje - Kovář

Související otázky a odpovědi

Úklidové služby
Lékařská prohlídka zaměstnance
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Plnění tlakových lahví