Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú.

  • Článek
Řidič tramvaje na základě příslušného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla řídí kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravuje bezpečně cestující v kolejové síti dopravce.
Vydáno: 09. 02. 2024
  • Článek
Pracovní činnost je prováděna převážně ve vymezených vnitřních prostorách různého druhu – kostely, kaple, fary, školy, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče,věznice, administrativní pracoviště apod. Terénní duchovní služba je poskytována také v domácnostech věřících (např. v rámci paliativní péče). Některé činnosti jsouvykonávány také ve venkovním prostředí (např. hřbitovy, poutní místa, lesy apod.), kde může docházet ke ztíženým pracovním podmínkám (vlhko, teplo, chlad).Součástí práce je také přejíždění na různá místa v rámci svěřené farnosti.
Vydáno: 11. 01. 2024
  • Článek
Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Místo a časová dostupnost pečovatelské služby je přizpůsobena tak, aby vyhověla požadavkůmklientů, kteří služby využívají. Každý pracovní den, včetně víkendů, je rozdělen do trasy, podle které se pečovatel daný den řídí. Pracovní dobu pro terénní formupečovatelské služby si určuje každá organizace samostatně. Nejčastěji je práce vykonávána v dvousměnném pracovním režimu po 12 hodinách. Součástí poskytovanýchslužeb je i doprovázení klienta mimo domov (procházky, nákupy, návštěvy apod.).
Vydáno: 13. 12. 2023
  • Článek
Charakteristickým místem výkonu práce jsou kliniky, oddělení nebo ambulantní pracoviště radiologie, radioterapie a nukleární medicíny.
Vydáno: 09. 11. 2023
  • Článek
Fyzioterapeut pracuje v léčebně-preventivních zařízeních, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ústavech. Práce fyzioterapeuta jevykonávána ve vnitřních prostorách, převážně v tělocvičnách a místnostech s rehabilitačním vybavením, popřípadě v domácím prostředí klienta.
Vydáno: 12. 10. 2023
  • Článek
Technik výtahů zjišťuje, zda výtahy, hydraulické plošiny, schodišťová křesla a sedačky, pohyblivé schody a chodníky, splňují požadavky předpisů k zajištění jejichbezpečného provozu a odstraňuje zjištěné závady. Zpravidla se jedná o vnitřní pracoviště jako jsou výtahové klece, strojovny výtahů, výtahové šachty. Při práci jsoupoužívána ruční elektrická zařízení (vrtačka, úhlová bruska), ruční nářadí (šroubováky, utahovací klíče) a měřící přístroje. Při instalaci nových výtahů jsou prováděnysvářečské práce např. ocelových konstrukcí a jsou používána zdvihací zařízení. Jsou vykonávány práce ve výškách.
Vydáno: 14. 09. 2023
  • Článek
Pracovní činnost pracovníka výroby mléčných produktů je prováděna v upravených vnitřních prostorech, které jsou zpravidla klimatizované. Pracoviště je osvětleno zpravidla umělým osvětlením neboi kombinací přirozeného a umělého osvětlení. V závislosti na charakteru výroby a velikosti podniku se mění podíl ruční práce a práce pomocí strojních zařízení. Při práci může docházet ke zvýšené fyzické námaze spojené s manipulací s výrobky.
Vydáno: 20. 07. 2023
  • Článek
Pracovní činnost obsluhy kovacího stroje - kováře je prováděna ve vymezených vnitřních prostorech. Pracovník obsluhuje kovací stroj skrze ovládací pult a pedálový spínač, dále provádí ofukování prostoru zápustku tlakovým vzduchem. Manipulace s polotovary je prováděna ručně i strojně (manipulační technikou). Pracovník je při práci vystaven ztíženým pracovním podmínkám, zejména vysokému hluku, způsobeného chodem kovacího stroje a dopravníkových pásů.
Vydáno: 08. 06. 2023
  • Článek
Práce strojníka obsluhy stavebních strojů je vykonávána v náročném venkovním terénu, kde jsou prováděny stavební práce. Obvykle se jedná o prostředí se ztíženými pracovními podmínkami (prach, vlhko, teplo, chlad, hluk, vibrace). Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení. Práce je dle potřeby vykonávaná za každého počasí a může být vykonávána i v noci.
Vydáno: 11. 05. 2023
  • Článek
Práce je vykonávána na pracovištích a v prostorách, které jsou určeny pro vystoupení a účinkování. Může se jednat jak o vnitřní prostory, jako jsou divadla, sportovní haly, hudební domy nebo je činnost vykonávána pod otevřeným nebem např. na open air festivalech, kde je zpěvák vystaven působení mikroklimatických vlivů. Zpravidla je činnost vykonávána na podiu, jehož podlaha může být vysoká i několik metrů oproti okolnímu terénu/podlaze. Místo výkonu práce je osvětleno umělým osvětlením, denním nebo jejich kombinací.
Vydáno: 13. 04. 2023