Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.

Plné znění otázky

Máme zaměstnance zařazené na pracovištích s nepřetržitým provozem (nerovnoměrné rozvržení pracovní doby) při délce směny 7,5 hod. denně, týdenní pracovní fond 37,5 hodiny, vyrovnávací období 52 týdnů, nyní pracují v režimu 2 – 2 - 3 viz. přiložený Rozvrh týdenní pracovní doby. Prosím o vysvětlení nového počítání nepřetržitého odpočinku, který musí navazovat na denní odpočinek, zda z přiloženého rozvrhu je toto správně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Práce ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Několik poznámek k pracovní době
Přestávky v práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Průměrný výdělek a zvýšení mzdy
Doplnění ID 24638 - EET hostinská činnost
Doplnění otázky - Muzejní exponáty a jejich účetní a daň. odpis
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Zákoník práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 11 hod.
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu - stálá noční směna
Práce přesčas a nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Přestávka na jídlo a oddech
Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Nařízení práce ve svátek
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Další příspěvek na stravování v případě nepřetržitého provozu
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Délka směny
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Nepřetržitý odpočinek v týdnu po novele

Související předpisy

§ 92 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
365/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony