OSVČ a sazba základní náhrady za použití soukromého vozidla

Plné znění otázky

Podnikatel, fyzická osoba, používá pro podnikání svoje soukromé nákladní vozidlo nezahrnuté v obchodním majetku. Může si uplatnit sazbu základní náhrady za použití soukromého vozidla ve výši dvojnásobku normální sazby? Podle čeho se určuje, zda se jedná o nákladní automobil?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Příprava zákona o zahraniční službě
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Daňové aktuality
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů

Související otázky a odpovědi

Náhrada za použití soukromého vozidla
Náhrada za použití soukromého auta zaměstnancem - metodika výpočtu spotřeby dle WLTP
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Cestovní náhrady
Výpočet průměrné spotřeby u soukromého automobilu použitého pro služební účely
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Náhrada za použití vlastního vozidla
Služební pochůzky
Služební vozidlo pro soukromé účely
Zaokrouhlování vyúčtování zahraničních pracovních cest zaměstnanců
Použití soukromého automobilu OSVČ
Cestovní náhrady zaměstnance
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Cestovní náhrady u jednatele
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Služební automobil a cesta do bydliště
Cestovní náhrady - spolek
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Cestovní náhrady

Související předpisy

341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
440/2016 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
§ 6, 24 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů