Pracovní úraz v době služební cesty

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu služebním autem mimo svoji obvyklou pracovní dobu. Pracuje Po - Pá, služební cesta se měla uskutečnit v sobotu. V sobotu zaměstnanec vyjel z určeného místa a měl do společnosti přivézt pracovní stroj. Vyjel ve čtyři hodiny ráno a po hodině cesty se stala vážná dopravní nehoda. Máme hodinu strávenou na služební cestě v autě vykazovat jako odpracovanou dobu? Tím pádem i tento den brát jako první pracovní den (neplacený) pro náhradu a ne až pondělí? Za jaké hodiny tedy správně určit náhradu na nemoc? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2023 náhrady za pracovní úrazy
Cesta do zaměstnání
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Řešení úrazů vzniklých při home office
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Práce na zkoušku
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění v komparaci pracovněprávní a občanskoprávní úpravy

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Prostoj
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Výkon práce pro účely dovolené

Související otázky a odpovědi

Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Odškodnění pracovního úřazu bez pracovní neschopnosti
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění pracovního úrazu
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Náhrada za pracovní úraz

Související předpisy

§ 93 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce