Životní pojištění

Plné znění otázky

Zaměstnanec uzavřel k 1. 8. 2018 Investiční životní pojištění. Na tuto smlouvu mu měsíčně zaměstnavatel přispíval částku Kč 4166 Kč a pojistník neplatil nic. Smlouva splňovala § 6 odst. 9 písm. p) a § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb. K 8. 11. 2018 pojistník tuto smlouvu vypověděl. Zůstanou výdaje u zaměstnavatele daňové a u zaměstnance osvobozené od daně?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část

Související otázky a odpovědi

Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Dodanění při předčasném zrušení životní pojistky - důchodce
Příspěvek na penzijní připojištění u zaměstnanců pracujících na DPP
Životní pojištění
Převod zrušeného životního pojištění na nové
Zrušení životního pojištění a dodanění
Předčasná výpověď investičního životního pojištění
Zrušení životního pojištění
Odpočet životního pojištění
Podklad k životnímu pojištění od zaměstnance
Platby na životní pojištění a DPFO
Životní pojištění - daňová uznatelnost podle § 15 zákona o daních z příjmů
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Dodanění zrušeného životního pojištění zaměstnance
Zrušené životní pojištění a dodanění dříve uplatněné odpočty
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Předčasné ukončení životního pojištění a lhůta pro dodanění 10 let