Poživatelé důchodu a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance

Vydáno: 14 minut čtení

Přiznání důchodu pojištěnci má ve zdravotním pojištění velký význam, protože přímo ovlivňuje platbu pojistného státem té zdravotní pojišťovně, u které je osoba pojištěna, a rovněž má při placení pojistného vliv na výši vyměřovacího základu zaměstnance, resp. osoby samostatně výdělečně činné.

Osobami, za které hradí pojistné stát, jsou ve zdravotním pojištění dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poživatelé těchto důchodů z důchodového pojištění:

  • starobních (řádných či předčasných),
  • invalidních – bez ohledu na stupeň invalidity,
  • vdovských,
  • vdoveckých.

Sirotčí důchod je přiznáván nezaopatřenému dítěti, což je ve zdravotním pojištění taktéž „státní kategorie“.

Podotýkáme, že za poživatele důchodu se pro účely zákona o veřejném zdravotním pojištění považuje osoba i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží. Stát je tak plátcem pojistného v situaci, kdy je důchod přiznán a není odejmut.

Poživatelé důchodu jednak mají z titulu pobírání důchodu vyřešen ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah, jednak nemusejí přispívat žádnými platbami do tohoto systému. Jinak je však tomu v případech, kdy jsou poživatelé důchodu zaměstnáni nebo podnikají jako OSVČ. Jestliže vykonávají výdělečnou činnost, pak pojistné platí:

  • zaměstnavatel za zaměstnanou osobu,
  • poživatel důchodu jako OSVČ,

v obou případech se zvýhodněním, že jak pro zaměstnance (a zaměstnavatele – plátce pojistného), tak pro OSVČ neplatí z hlediska placení pojistného povinné minimum.

Pokud je pojištěnec registrován v příslušném kalendářním měsíci u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát (a to i pouze po část tohoto kalendářního měsí

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Závislá práce a zdravotní pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Výdělek poživatele invalidního důchodu a zdravotní pojištění
Rodinný závod a spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Závislá práce a zdravotní pojištění
Předdůchod a zdravotní pojištění
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

OSVČ - starobní důchodce
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let věku
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zdravotní pojištění OSVČ
Odměna při odchodu do starobního důchodu
Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce
Zdravotní pojištění starobního důchodce - cizince žijícího v ČR
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu
Odvod zdravotního pojištění za invalidního zaměstnance
Zdravotní pojištění důchodce
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
hrubá mzda a zdravotní pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Minimální vyměřovací základ zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč