Podepsané prohlášení k dani u dvou zaměstnavatelů

Plné znění otázky

Zaměstnanec (student) v roce 2023 podepsal prohlášení k dani u dvou zaměstnavatelů a dva měsíce v roce měl podepsáno u dvou zaměstnavatelů současně. Příjem za celý rok činí 130 000 Kč. Daň tedy (19 500 Kč) pokryje roční sleva na dani. Zjistila jsem to, když si požádal o roční zúčtování daní a přinesl potvrzení o zdanitelných příjmech od druhého zaměstnavatele. RZD dělat samozřejmě nebudu. Stačí, když zaměstnanec podá daňové přiznání za rok 2023 u FÚ? Nebo musím jako druhý zaměstnavatel srazit dodatečně zálohu na dani za překrývající se měsíce roku 2023? Vyúčtování daně jsem zatím na FÚ neposlala. Pokud bych zaměstnanci srazila ve mzdě za únor 2024 slevu na dani za překrývající se 2 měsíce a vše vykázala ve vyúčtování daně za rok 2023, zřejmě z toho vyplyne i úrok za pozdní odvod daně - jedná se o říjen a listopad 2023. To mi připadá zbytečně komplikované, když vlastně zaměstnanec za rok 2023 žádnou daň platit nebude, pokud si podá daňové přiznání.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Daňové zvýhodnění
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem - přeplatek 2 Kč
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Vratka přeplatku na dani zaměstnanci
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Roční zúčtování daně po ukončení studií
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018