Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Plné znění otázky

Je nutné dokládat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění každý rok nebo stačí pouze dodat nové při změně údajů při uplatnění odpočtu na děti? Platí i pro rok 2017 formulář MFin 5556 - vzor č.1? V případě, že druhý z manželů je podnikající FO, popř. žena na rodičovské dovolené, platí stále čestné prohlášení? Musí se skutečnost o neuplatňování odpočtu na děti u druhého z manželů dokládat ještě jednou při provedení ročního zúčtování?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na děti
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Sleva na manželku
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Sleva na dítě v přiznání
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě u bývalých partnerů
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Doložení ukončení studia na střední škole

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů