Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023

Vydáno: 10 minut čtení

Možnost uplatnění odpočtu představuje ve zdravotním pojištění značně specifickou situaci. Částka odpočtu je totiž zároveň vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem za tzv. státní pojištěnce, tedy za osoby vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podívejme se nyní blíže na zásadní aspekty týkající se této problematiky.

Využití možnosti odpočtu od dosaženého příjmu představuje z finančního hlediska úsporu na pojistném jak u zaměstnavatele, tak u zaměstnance.

Uplatnění odpočtu v roce 2023

Historickým vývojem se částka odpočtu průběžně zvyšovala a měnily se i podmínky pro její stanovení. Jaká je aktuální výše odpočitatelné částky (a zároveň vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem)?

Po jednotlivých fázích projednávání vládního návrhu přehlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky veto prezidenta České republiky a zákonem č. 260/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., se s účinností od 31. 8. 2022 do konce roku 2022 snížila platba státu zdravotním pojišťovnám za „státní pojištěnce“ na 1 487 Kč jako 13,5 % z vyměřovacího základu 11 014 Kč. S účinností od 1. ledna 2023 se vyměřovací základ pro tyto platby zvýšil na 14 074 Kč a měsíční platba státu zdravotním pojišťovnám za „státního pojištěnce“ tak aktuálně činí 1 900 Kč (0,135 x 14 074 – zaokrouhleno na celou korunu nahoru).

Vycházeje z ustanovení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Poživatelé důchodu a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Výdělek poživatele invalidního důchodu a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Různé varianty souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Lhůty a počítání času ve zdravotním pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Daňové aktuality
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Konkurenční doložka
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Odvod zdravotního pojištění za invalidního zaměstnance
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
260/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení