Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023

Vydáno: 10 minut čtení

Možnost uplatnění odpočtu představuje ve zdravotním pojištění značně specifickou situaci. Částka odpočtu je totiž zároveň vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem za tzv. státní pojištěnce, tedy za osoby vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podívejme se nyní blíže na zásadní aspekty týkající se této problematiky.

Využití možnosti odpočtu od dosaženého příjmu představuje z finančního hlediska úsporu na pojistném jak u zaměstnavatele, tak u zaměstnance.

Uplatnění odpočtu v roce 2023

Historickým vývojem se částka odpočtu průběžně zvyšovala a měnily se i podmínky pro její stanovení. Jaká je aktuální výše odpočitatelné částky (a zároveň vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem)?

Po jednotlivých fázích projednávání vládního návrhu přehlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky veto prezidenta České republiky a zákonem č. 260/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., se s účinností od 31. 8. 2022 do konce roku 2022 snížila platba státu zdravotním pojišťovnám za „státní pojištěnce“ na 1 487 Kč jako 13,5 % z vyměřovacího základu 11 014 Kč. S účinností od 1. ledna 2023 se vyměřovací základ pro tyto platby zvýšil na 14 074 Kč a měsíční platba státu zdravotním pojišťovnám za „státního pojištěnce“ tak aktuálně činí 1 900 Kč (0,135 x 14 074 – zaokrouhleno na celou korunu nahoru).

Vycházeje z ustanovení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Výdělek poživatele invalidního důchodu a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Poživatelé důchodu a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění na přelomu let 2020 a 2021 v příkladech
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
260/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Související otázky a odpovědi

Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Konkurenční doložka
Odměny členů orgánů právnických osob
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Odvod zdravotního pojištění za invalidního zaměstnance
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Účast na zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno po část dne