Prodej s. r. o.

Plné znění otázky

Prosperující s. r. o. (2 jednatelé, 2 vlastníci - FO) se rozhodli ji prodat, založena v r. 2011, je splněn časový test 5 let od vzniku. Je toto jediná podmínka pro osvobození od zdanění? S. r. o. bude prodána za 10-15 mil. Kč a zdá se mi podivné, že pokud si vlastníci rozdělí každý 5-7 mil., že by skutečně státu nic neodvedli. Je v tom určitě ještě nějaká podmínka, poradíte? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Osvobození od daně z příjmů v prodeje nemovité věci
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Ostatní příjem - osvobozeno
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Příjem z příležitostné činnosti
Fiktivní pojištění - EU
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Úrok z hypotečního úvěru
Krácení cestovních náhrad
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 - různé mzdové systémy
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Nově vymezené jednotky v domě
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům

Související předpisy

§ 38v zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 4. 1. r) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů