Příjem z budoucího prodeje nemovitosti

Plné znění otázky

Fyzická osoba vlastnila rodinný dům v SJM od roku 1998. Po rozvodu přešel celý dům v červnu 2014 do výhradního vlastnictví této osoby. Osoba má od roku 1998 až dosud v domě trvalé bydliště, ale skutečně v domě nebydlí od května 2017. V dubnu 2017 totiž byla uzavřena budoucí smlouva kupní na dům s tím, že budoucí majitel bude tři roky splácet kupní cenu a teprve po uhrazení celé ceny na něj bude dům převeden na katastru. V roce 2017 takto osoba získala cca 500 000 Kč. Tyto peníze byly použity na rekonstrukci nového bydlení. Dům nikdy nebyl zahrnut do obchodního majetku. Je třeba tento příjem uvést v daňovém přiznání a danit, nebo ne? Osoba je podnikatel, a podává tedy za rok 2017 daňové přiznání.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise

Související otázky a odpovědi

Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Osvobození od daně z příjmů v prodeje nemovité věci
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Výplata pojistného plnění
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Odpočet úroků od základu daně
Dědictví po druhovi
Ostatní příjem - osvobozeno
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Dodanění životního pojištění
Postoupení pohledávky, nepodnikatel

Související předpisy

§ 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů