Zákonné pojištění z mezd: pracovní smlouvy + dohody o provedení práce

Plné znění otázky

V případě, že zaměstnáváme zaměstnance na základě pracovní smlouvy a DPP (do 10 000 Kč), pojistné se vypočítá pouze vynásobením sazby a základu, který je shodný s vyměřovacím základem na pojistné na sociální pojištění nebo ještě + 100 Kč za dohody o provedení práce, aby byli i tito zaměstnanci úrazově pojištěni?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Odměna jednatele za výkon funkce
Odměny členů orgánů právnických osob
Antivirus C - odměny zaměstnancům
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Zdravotní pojištění u studenta - poslední prázdniny
Příjmy ze zahraničí u OSVČ ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Sleva na pojistném u zaměstnavatele na chráněném trhu práce
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C, pozdní úhrada sociálního za měsíc červen, červenec
Antivirus C

Související předpisy

125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání