Sleva na manžela

Plné znění otázky

Manžel neměl za celý rok žádný příjem ani sociální dávky, od října 2017 byl ve výkonu trestu. Může manželka uplatnit slevu na manžela za rok 2017?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Odpovědi na dotazy plátců daně
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

OSVČ ZTP/P
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Společnost - sleva na EET
Ukrajinec - slevy na dani
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Příjem ženy na mateřské dovolené
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dani - student
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia

Související předpisy

§ 35ba zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů