Dohoda o provedení práce - prohlášení poplatníka

Plné znění otázky

Na drobné práce kolem renovace firemních prostor chceme vzít brigádníka na dohodu o provedení práce, práci by započal koncem února, a dokončil koncem dubna, odměna by byla sjednána na 9.000,- Kč, splatná po dokončení prací, s tím, že je předpoklad, že mu práce zabere asi 50 hodin, v únoru a březnu nám ale nepodepíše prohlášení poplatníka, protože pracuje ještě v jiné práci kde jej má podepsané, tam končí v polovině března, zajímá mě, jak je to se zdaněním odměny, pokud je vyplacena v dubnu, kdy bude mít podepsané prohlášení, ale část práce vykoná v měsících, kdy podepsané prohlášení nemá. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
OSVČ ZTP/P
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů
Příjem ženy na mateřské dovolené
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dani - student
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Sleva na studenta v DPFO
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů