Srážky ze mzdy - nedoplatek na dani z příjmů

Plné znění otázky

Mzdová účetní zjistí chybu na ročním zúčtování zaměstnance, která vznikla ze strany mzdové účetní - došlo ke špatnému uplatnění slevy na dani a zaměstnanci vznikl nedoplatek na dani z příjmů. Společnost nedoplatek vůči finančnímu úřadu již uhradila a podala opravné roční zúčtování. S finančním úřadem je tedy vše vyřešené. Účtováním opravy vznikla pohledávka za zaměstnancem. Můžeme zaměstnanci dlužnou částku srážet ze mzdy? Jak správně toto provést?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část

Související otázky a odpovědi

Sleva na vyživované dítě
Nárok na daňový bonus
Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Neuplatněná sleva na manželku
Roční zúčtování daně u zaměstnanců
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Roční zúčtování daně za rok 2021
Daňové přiznání - dohoda o provedení práce
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Sleva na manželku
Roční zúčtování daně
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Chybné roční vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru

Související předpisy

§ 147, 148 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 38ch, 38i zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů