Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání

Vzdělávání může být velmi stresující, což může způsobit zhoršení duševní a tělesné pohody zaměstnanců na všech úrovních vzdělávání, od středisek předškolního vzdělávání až po vysoké školy. Vzdělávání nemusí být považováno za „nejrizikovější“ odvětví z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prevence psychosociálních rizik a muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací by mohla mít značný význam, jelikož z evropských průzkumů vyplývá, že tato rizika jsou v současnosti na evropských pracovištích závažným problémem. Rovněž však nesmíme zapomínat i na bezpečnostní rizika, jako jsou například uklouznutí, zakopnutí a pády, jejichž následkem může dojít k trvalé invaliditě nebo dokonce i k úmrtí.

1. Zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) v odvětví vzdělávání

Ze studie Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik a přezkumu literatury v oblasti řízení BOZP v odvětví vzdělávání v Evropě vyplynulo, že rizika v oblasti BOZP v tomto odvětví jsou zpravidla psychosociální a souvisejí s muskuloskeletálními poruchami. [2]

Výzkum se tak konkrétně zaměřil na několik klíčových rizik BOZP, kterým čelí odvětví vzdělávání, jako jsou…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků