Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko

Rozsáhlé využívání přírodních zdrojů může vést k překročení únosné kapacity Země. Koncept oběhového hospodářství nabízí cestu k udržitelnému růstu. Odpad z elektrických a elektronických zařízení (známý jako OEEZ nebo e-odpad) je důležitou oblastí pro diskusi v rámci oběhového hospodářství, jelikož nakládání s elektroodpadem a jeho likvidace může představovat významné výzvy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Množství elektroodpadu každý rok v Evropské unii rychle roste, E-odpad je tak jedním z celosvětově nejrychleji rostoucích problémů. Tento odpad se skládá z mnoha složek, včetně toxických, které při nesprávném zacházení mohou mít intenzivní negativní dopad na lidské zdraví. E-odpad se tak může stát pro lidstvo obrovskou příležitostí nebo zdravotním rizikem. [1]

1. Oběhové hospodářství a elektroodpad

V současnosti existuje výrazný celosvětový trend péče o životní prostředí. Je vynakládáno velké úsilí…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků