Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Z pohledu zdravotního pojištění existují určité odlišnosti při sjednání pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti jednak z hlediska plnění oznamovací povinnosti, jednak při placení pojistného. Tyto odlišnosti nalezneme u obou pracovněprávních vztahů i v případě nemoci zaměstnance. V dalším textu se zaměříme na řešení situací zaměstnavatelem (případně pojištěncem) v souvislosti s nemocí zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti.

Vliv nemoci

V roce 2023 platí, že u dohody o pracovní činnosti je osoba z pohledu zdravotního pojištění považována za zaměstnance jen tehdy, činí-li zúčtovaný hrubý příjem za rozhodné období kalendářního měsíce alespoň 4 000 Kč. Různé situace související s nemocí zaměstnance však mohou mít – a mnohdy reálně mají – přímý dopad do výše částky pojistného placeného zaměstnavatelem, nebo může dojít k situaci, kdy nemoc zapříčiní zánik účasti na zdravotním pojištění z titulu dohody o pracovní činnosti…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků