Cestovní náhrady po novele zákoníku práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP“ nebo „zákoník práce“), byl v novelizován zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se kromě ZP mění i další související zákony. Jedním z důvodů této novely byla nutnost implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb. V první části textu se zmíním o upřesnění časových pásem ve vazbě na tuzemské i na zahraniční stravné. Ve druhé části se budeme zabývat závažnější problematikou, která se týká cestovních náhrad zaměstnanců zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie, který je vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky. V příspěvku se budeme zabývat pouze změnami, které souvisejí s poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům.

I. Změny některých ustanovení části sedmé zákoníku práce

Od 30. 7. 2020 jsou účinná ustanovení zákoníku práce, která jsou obsažena v části sedmé a vztahují se k cestovním náhradám. Pro názornost v následujícím textu uvádím jednotlivá ustanovení ZP v původním znění a v novém znění.

§ 170 odst. 5 ZP

  • Původní text:Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků