Vstupní a periodické lékařské prohlídky u DPP/DPČ

Téma:

Ráda bych si vyjasnila nejasnosti ohledně vstupních a periodických lékařských prohlídek u DPP/DPČ v kategorii 1. Dle ZP prohlídky neprovádíme (pouze u rizikových prací, mladistvých apod.). Nyní si nejsme jisti, zda s ohledem na § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb.  postupujeme správně. "(5) Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud a) je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3, popřípadě podle jiného právního předpisu, nebo....." Domníváme se, že ZP je nadřazen vyhlášce a k žádné změně nedochází, nicméně si nejsme zcela jisti, zda postupujeme správně a u dohod v kategorii 1 bychom neměli prohlídku nově požadovat.

J. H.

18. 10. 2021

Odpověď na tuto otázku je dostupná pouze předplatitelům

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Ing. Jiří Vala, Ph.D.