Zaměstnání malého rozsahu

Plné znění otázky

Tuzemská společnost s ručením omezeným, zaměstnala na zkrácený pracovní poměr na úvazek 0,2 (1 den v týdnu) zaměstnance vedeného na úřadu práce ( nekolidující zaměstnání) měsíční odměna činí 3 460 Kč. Jelikož odměna je do 4 000 Kč, jedná se o zaměstnání malého rozsahu, která nepodléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Může se i přesto firma rozhodnout, že bude z odměny 3 460 Kč odvádět pojištění ?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Informace o obsahu pracovního poměru
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Vyvolaná investice-vodovodní odbočka
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihláška na OSSZ a ZP
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Sleva na pojistném u dlužníka
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Neplacené volno po část dne
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Sociální zabezpečení studentů
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění