Odměna rozhodčích - spolek

Plné znění otázky

Spolek pořádá závody v souladu se svým předmětem činnosti. Při závodech je nutná přítomnost komisařů, rozhodčích, komentátora.... jakým způsobem je možné zaplatit odměnu za práci? Spolek vydává pokladní doklady s popisem "nezdaněno". Domnívám se, že to takto není možné. Buď jsou rozhodčí fyzická osoba podnikající a vystaví fakturu, nebo musí mít uzavřenou Dohodu o provedení práce. Je můj názor správný? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zálohy u licenčních poplatků
Vzdělávací program
Příjmy od zahraničního subjektu
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
Paušální daň
Paušální daň a případný krach OSVČ
OSVČ a povinnost podávat daňové přiznání
Paušální daň - registrace
Paušální daň 2021
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň a dohoda o provedení práce
Paušální daň - invalidní důchodce
Poplatník v paušálním režimu - OSVČ a člen představenstva SVJ
Odklad DPFO v r. 2021 a podání přehledů na zdravotní pojišťovnu a OSSZ
Paušální daň a nemocenské pojištění
Nákup a prodej pozemků a nemovitosti - zdanění
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
"Pětadvacítka" a spolupracující osoba
Paušální daň

Související předpisy

§ 2 zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
§ 7. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů