Příjmy po skončení zaměstnání a sociální pojištění

Plné znění otázky

Jak správně postupovat v případě výplaty odměny zaměstnankyni, starobní důchodkyni, která ukončila pracovní poměr 9. 3. 2018 a odměna jí byla vyplacena ve mzdě za 3/2019? Dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 589/1992, o pojistném na sociální pojištění, se plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání, nezahrnuje do jeho vyměřovacího základu. Pracovní poměr ukončen 9. 3. 2018, odměna zúčtována k 31. 3. 2019, poskytnuta 15. 4. 2019. Dle závěru OSSZ, pokud bylo plnění zúčtováno v měsíci, který je shodný s měsícem, v němž předešlý kalendářní rok skončilo zaměstnání, nebyla splněna podmínka uplynutí 1 roku ode dne skončení zaměstnání a odměna měla být do vyměřovacího základu pro odvod pojistného zahrnuta. Neměl by v tomto případě být použit § 23 odst. 2 téhož zákona, který stanovuje počítání času? Poslední den lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na poslední den v měsíci.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Dovolená po ukončení mateřské dovolené
Výpočet PN u zaměstnance na úvazek 32 hod/týdně
Spolupracující osoba v důchodu a vedlejší činnost
OSVČ - starobní důchodce
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Odměna učni na praxi
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Příjmy z receptur a ochranné známky – sociální pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Přehled OSVČ - plná moc
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odměna jednatele za výkon funkce
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Odstupné

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Prominutí pojistného na sociální pojištění
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Daňové aktuality
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Předdůchod a zdravotní pojištění
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti