Používání služebního vozidla k soukromým účelům

Plné znění otázky

Zaměstnanec má svěřené služební vozidlo i pro soukromé účely, do vyměřovacího základu je mu zahrnováno 1 % z pořizovací ceny vozidla. Pokud nebude vozidlo používat z důvodu poruchy a bude mu od servisu poskytnuto náhradní vozidlo, musíme zjišťovat cenu i tohoto vozidla a uzavřít smlouvu na používání náhradního vozidla i pro soukromé účely?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Rozhodné období pro ošetřovné
Podání přiznání a přehledů v odloženém termínu
Společenství vlastníků bytových jednotek - potvrzení o podílu na nájmu
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Roční zúčtování daně - střední škola
Zdaňování pronájmu § 9
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob - tiskopis
Doklady při daňovém zvýhodnění - práce v zahraničí
Zálohy na daň z příjmů
Přechod ze skutečných nákladů na paušální - pronájem
Sleva na vyživované dítě
Povinnost podat přiznání k DPFO
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Úrok z hypotéky zahraničního zaměstnance
Zálohy u licenčních poplatků
Covid-19: Plné moci pro daňové poradce a opatření vlády kvůli koronaviru
Ukončení nezaopatřenosti dítěte
Solidární zvýšení daně a příjmy zdaněné srážkovou daní

Související články

Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů