Doplatky zdravotního pojištění za zaměstnance

Plné znění otázky

Mám zaměstnance na poloviční úvazek, u kterého odměna nedosahuje výše minimální mzdy. Dohodli jsme se, že doplatek zdravotního pojištění do minimální částky odvede zaměstnanec 1/3 a zaměstnavatel 2/3. U mzdového listu jsem zjistila, že účetní program, který používám, doplatek zaměstnavatele odečítá zaměstnanci ze superhrubé mzdy. Je to tak správně? A pokud ano (protože je to u zaměstnavatele částka nepovinná), je to u zaměstnavatele daňový výdaj?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Různé varianty souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Lhůty a počítání času ve zdravotním pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Daňové aktuality
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Zdravotní pojištění při zaměstnání ve více státech Evropské unie

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Odvod zdravotního pojištění za invalidního zaměstnance
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ a Úřad práce
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Částečná nezaměstnanost a superhrubá mzda
Náhrada nákladů za home office - odvody
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ

Související předpisy

§ 207-210 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 24. 2. f) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění