Přechod z dvousměnného provozu na jednosměnný

Plné znění otázky

V naší firmě jsou zaměstnanci přijímáni na dvousměnný provoz na 7,5 hodiny denně. Rozvržení pracovní doby včetně délky mají v příloze pracovní smlouvy. Nyní z důvodu koronavirové situace máme již delší dobu jen jednu směnu, protože nemáme tolik zakázek. Jakým způsobem lze změnit pracovní režim u zaměstnanců na jednosměnný provoz s 8 hodinovou pracovní dobou + 0,5 hod pauza? Lze to i jen nějakou vnitřní směrnicí bez souhlasu zaměstnanců nebo je třeba dohoda s každým zaměstnancem a podepsat dodatek pracovní smlouvy? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zkušební doba
Plnění tlakových lahví
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Provoz/směnnost dle německých svátků
Zákoník práce
Směnný provoz
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Pracovní úvazek
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Přechod z dvousměnného na jednosměnný režim
Vyrovnávací období zaměstnance
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Přepočet dovolené
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Náhradní volno za pracovní svátek
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Rozvržení pracovní doby
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní režim, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Změna letního času v roce 2019
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Překážky v práci
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související pracovní situace

Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Konto pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce