Skutečné náklady u příjmů z pronájmu

Plné znění otázky

1) Fyzická osoba pronajímá část domu - patro se samostatným vchodem - spolku, který má tyto prostory za sídlo. Představují příjmy za pronájem, které fyzické osobě takto plynou, příjmy dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb.? Pokud ano a pronajímatel by chtěl použít pro daňové účely skutečné náklady, je možné stanovit odpis pouze pro část budovy - pronajímané patro?

2) Pronajímaný byt, zakoupen v 10/2013, pronajímán od 12/2013. Dosud pronajímatel uplatňoval 30% paušál; je možné pro DPFO za rok 2017 toto plynule změnit a přejít na skutečné náklady? Je možné stanovit odpis majetku bez znaleckého posudku - z kupní ceny? Bude to za rok 2017 1,4 % nebo 3,4 % z hodnoty nemovitosti? Jakou evidenci je nutné vést? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Nově vymezené jednotky v domě
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Zdanění příjmů z pronájmu bytu
Výplata pojistného plnění
Odpočet úroků od základu daně
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Dodanění životního pojištění
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Nájem - paušální výdaj na dopravu

Související předpisy

§ 4, 9, 23, 28-32 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů