Výdaje v daňové evidenci u § 9

Plné znění otázky

Majitelem domu s 10 byty jsem byl požádán o zpracování příjmů a výdajů pro zpracování daňového přiznání k DPFO. Předložil mi velké množství dokladů (paragonů) z prodejny, bez bližšího určení s tím, že na domě opravuje většinu věcí sám a v prodejně mu nic jiného než paragon z nákupu nedají. I tam, kde je místo pro označení zákazníka je často prodejnou nadepsáno "drobný prodej" nebo "nekonkrétní zákazník". Já mám obavu, že takové výdaje jsou těžko obhajitelné při případné kontrole. Jaký přiměřený způsob by se dal uplatnit, aby bylo možno výdaje přiřadit k příjmům z nájmů?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku

Související otázky a odpovědi

Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Výplata pojistného plnění
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Odpočet úroků od základu daně
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Dodanění životního pojištění
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Oznámení o osvobozeném příjmu
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků

Související předpisy

§ 5, 28-30 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 31 zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
§ 5, 9, 23, 24, 25, 33 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 16 zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele