Daňové zvýhodnění na děti

Plné znění otázky

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Každý rok do 15. února provádíme zúčtování daně většině svých zaměstnanců. Od manželů, nebo manželek zaměstnanců, kteří u nás uplatňují daňové zvýhodnění na děti, požadujeme od jejich zaměstnavatele potvrzení, že daňové zvýhodnění na děti neuplatňují. Není nám však jasné, za jaké období to máme požadovat. Např. v letošním roce máme požadovat potvrzení, že neuplatnili slevu za rok 2016 a také potvrzení, že nebudou uplatňovat slevu v roce 2017? Tedy 2 potvrzení. Nebo stačí vždy jen jedno potvrzení, např. na začátku rok 2017, že nebudou uplatňovat slevu v roce 2017, ale to se může přece změnit. V případě, že je manžel nebo manželka našeho zaměstnavatele OSVČ, požadujeme čestné prohlášení. Prosím, je to tak v pořádku? Stejně tak musíme dodat manželům, případně manželkám našich zaměstnanců potvrzení, že jejich manžel, pracující u nás, neuplatňuje nárok na daňové zvýhodnění na děti u nás, ale opět nevím, jestli jim toto potvrzení máme vystavit na rok 2017 s datem např. 20. 1. 2017, nebo i za rok 2016, např. s datem 20. 1.2017? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování daně 2015
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Sleva na dítě v přiznání
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Doložení ukončení studia na střední škole
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Sleva na dítě - druh, družka
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů