Dohoda o provedení práce a daňové přiznání

Plné znění otázky

Zaměstnanec má v jedné společnosti s. r. o. uzavřen pracovní poměr - podepsal prohlášení. V druhé a třetí společnosti s. r. o. pracuje na dohodu o prevedení práce a je mu srážena srážková daň. Má povinnost podat přiznání, nebo nikoliv? Nemá-li povinnost, může příjmy z dohody o provedení práce, a tedy z odvodu srážkové daně dát do přiznání? Je to možné?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Srážková daň - dohoda o provedení práce
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Uplatnění slevy na poplatníka
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Srážková daň z rozdělení příjmů
Úmrtí podnikatele - fyzická osoba
Danění daru
Příjmy z pronájmu SVJ
Potvrzení o zdanitelných příjmech - vykázání v přiznání
Nemovitost a zůstatková cena při prodeji
Dědictví a daňové přiznání
Výnosy z fondů a akcie
Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání
Dvakrát podepsané prohlášení u studenta
Daňové přiznání elektronicky
Nepodání přiznání - zaměstnanec
OSVČ jako vedlejší činnost a daňové přiznání

Související předpisy

§ 7-10, 36, 38ch, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů