Srážková daň z rozdělení příjmů

Plné znění otázky

V a. s. jsou 2 akcionáři se stejným počtem akcií a stejnou jmenovitou hodnotou. Když si dělí příjem ze zisku, sráží 15% daň a odvádí na účet 7720-77621761/0710. Je to tak v pořádku? Tento příjem již nevstupuje do jejich přiznání fyzických osob na konci roku, když byl sražen srážkovou daní, je to tak v pořádku? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Srážková daň - dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce a daňové přiznání
Srážková daň a služby ze Seychel
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů u fyzických osob
Postup FÚ při výpočtu úroku z prodlení srážkové daně
Odvod daně při druhém zaměstnání
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Srážková daň - umělec (nerezident)
Zdanění nevyplacených honorářů
Termín pro odvod srážkové daně
OSVČ - zaměstnávání na DPP
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Srážková daň a roční zúčtování daně zaměstnavatelem
Vyúčtování srážkové a daně ze závislé činnosti
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Zdanění příjmu jednatele
Vyúčtování daně vybírané srážkou

Související předpisy

§ 36. 2, 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38k. 4, 5, 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů