Srážková daň - dohoda o provedení práce

Plné znění otázky

Student má uzavřenou dohodu o provedení práce od 4/2017 do konce roku 2017 s výší příjmu do 10.000 Kč každý měsíc (9 měsíců * 10.000 Kč), podepsal prohlášení k dani, tudíž uplatňuje slevu na dani na poplatníka a na studenta. Přitom má sjednanou druhou dohodu o provedení práce od 10/2017 do konce roku 2017 (3 měsíce * 10.000 Kč), zde nebude uplatňovat daňové slevy. Pokud bude mít příjmy do 10.000 Kč bude odvádět srážkovou daň, odvádět ZP, SP nebude. Pokud podá daňové přiznání za rok 2017 vrátí se mu srážková daň nazpět? Daňové přiznání za rok 2017: tzn. úhrn příjmy tzn. základ daně 120.000 Kč daň 18.000 Kč před slevami - 24840-4020=0 daň, odvedená srážková daň 10/2017 až 12/2017 = 4500 Kč. Bude  4.500 Kč srážkové daně vráceno?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce a daňové přiznání
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Srážková daň z rozdělení příjmů
Srážková daň a služby ze Seychel
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů u fyzických osob
Postup FÚ při výpočtu úroku z prodlení srážkové daně
Odvod daně při druhém zaměstnání
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Srážková daň - umělec (nerezident)
Zdanění nevyplacených honorářů
Termín pro odvod srážkové daně
OSVČ - zaměstnávání na DPP
Srážková daň a roční zúčtování daně zaměstnavatelem
Vyúčtování srážkové a daně ze závislé činnosti
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Zdanění příjmu jednatele
Vyúčtování daně vybírané srážkou

Související předpisy

§ 36. 2. n) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 36. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38d. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů