Následné provize ze zprostředkování pojištění

Plné znění otázky

Fyzická osoba, která se zabývala činností pojišťovacího zprostředkovatele, přerušila živnost od 1. 7. 2016. I když tuto činnost již neprovozuje, stále má příjmy z tzv. následných provizí z dříve uzavřených smluv. Jak tyto příjmy vykázat v přiznání k dani z příjmů? Mohu je zdanit podle § 10?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Příjem z příležitostné činnosti
Fiktivní pojištění - EU
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Úrok z hypotečního úvěru
Krácení cestovních náhrad
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 - různé mzdové systémy
Osvobození od daně z příjmů v prodeje nemovité věci
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Nově vymezené jednotky v domě
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Zdanění příjmů z pronájmu bytu
Výplata pojistného plnění

Související předpisy

38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
§ 7, 23 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů