Postih za porušení režimu nemocného

Zaměstnavatel dobře ví, že když zaměstnanec onemocní, je mu za podmínek uvedených v ustanovení § 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů povinen poskytovat v období prvních 14 kalendářních dnů této překážky v práci náhradu mzdy (platu, případně odměny z dohody) ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Stejně jako si je vědom, že má právo zkontrolovat zaměstnance, zdali v tomto období dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a povinnost dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek dle ustanovení § 301a zákoníku práce.

Na případné porušení jedné z výše popsaných povinností zaměstnancem může zaměstnavatel reagovat buď snížením či dokonce neposkytnutím náhrady za uvedené období, nebo výpovědí z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce (to když jde o porušení zvlášť hrubým způsobem). Obojí ale použít nemůže, je na něm, aby správně posoudil intenzitu porušení a zvolil odpovídající postih.

Judikátů týkajících se problematiky porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a důsledků z toho…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků