Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021

V tomto příspěvku jsou popsány nejdůležitější změny v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečných věcí po silnici – dohoda ADR a s touto problematikou související novelizace zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Vzhledem k tomu, že je snahou podpořit multimodální přepravu nebezpečných věcí harmonizací mezinárodních předpisů, platí většina uvedených změn i pro železniční přepravu nebezpečných věcí – RID a dokonce i přepravu vnitrozemskými vodními cestami – ADN.

Úvod

Téměř všechny činnosti byly v minulém roce do jisté míry ovlivněny pandemií a výjimkou nebyly ani mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí. Restrikce ohledně cestování a shromažďování vedly k úpravě činnosti kompetentních mezinárodních orgánů a způsobu schválení změn v příslušných předpisech. Pravidelný dvouletý termín novelizace předpisů však byl dodržen. Pro všechny uživatele těchto předpisů je praktický dopad především v menším rozsahu změn, než v minulých letech.

Přechodné…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků