Kolaborativní roboti

Vydáno: 15 minut čtení

Do průmyslu si pomalu nachází cestu nový druh robota, které se nazývá“ Kolaborativní robot“ a postupně mění naše zažité představy o lidech a robotech, kteří sdílejí společný pracovní prostor. Využívat při práci robota, který bude bezpečně pracovat po boku lidí, může zlepšit tok výroby a současně umožňuje automatizaci nových procesů s využitím toho nejlepšího z robotů a nejlepších zaměstnanců. Ale co s bezpečností práce u robotů bez bezpečnostní ochrany?

Kolaborativní roboti
Ing. Bc.
Michal
Zelenák
MBA
Od počátků historie průmyslových robotů byli roboti navrhováni tak, aby byli výkonní, silní a vytrvalí. Byli navrženi tak, aby dělali těžké úkoly, které byly nad rámec fyzických schopností zaměstnanců a určitě nebylo vhodné postavit se takovémuto zařízení do cesty. Avšak kolaborativní roboti jsou navrženi tak, aby pracovali po boku lidí bez jakéhokoliv oplocení. Co však umožňuje výrobcům a zejména integrátorům zavádět do výroby roboty bez jakékoliv ochrany?
S novými roboty, technologiemi a různými standardy, které se týkají robotiky je neustále opakujícím se tématem „bezpečnost“. Všichni jsme si vědomi, že existuje, a vždy bude existovat „určitá velmi nízká úroveň rizika, které je považováno za přijatelné“, pokud se kolaborativní robot a zaměstnanec nacházejí ve stejném prostředí. Tato úroveň je dána parametry souvisejícími se závažností následku a pravděpodobností výskytu úrazu zaměstnance. Prostředí interakce člověk/robot musí splňovat určitou úroveň bezpečnosti dříve, než by mohlo být považováno za dostatečně bezpečné, pro vzájemnou spolupráci. Jak tedy správně určit, zda potenciální nebezpečí překračuje přijatelnou míru rizika či nikoli? Jediným způsobem, jak to zjisti je provedení posouzení rizik. Pokud se již orientujete v oblasti bezpečnosti, nepochybně jste již slyšeli termín „hodnocení rizik“. Ve skutečnosti, i když je tento termín používán poměrně časti, je nutné si uvědomit, že lidé, kteří právě přicházejí na trh robotů, nemají s tímto pojmem zkušenosti nebo nemusí plně chápat jeho význam nebo účel rizika. Jelikož jsou kolaborativní roboti stále populárnější, bude se jim tento článek věnovat.
1. Základní požadavky
V rámci hodnocení rizik se vychází z technických požadavků, které je potřeba zohlednit při vlastní realizaci, a také s ohledem na skutečnost, že

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Svět práce a lidský kapitál
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
Přenášení břemen

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce