Jak vysoké pojistné se odvádí z hrubé mzdy v zemích OECD?

Vydáno: 5 minut čtení

Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance, kterou obdrží na bankovní účet, se výrazně liší. Hlavním důvodem jsou platby na povinném pojistném. Ve většině vyspělých zemí totiž odvádí povinné pojistné ze své hrubé mzdy nejenom zaměstnanec, ale navíc jej platí i zaměstnavatel za zaměstnance. Jak vysoká je souhrnná sazba povinného pojistného v členských zemích OECD?

Jak vysoké pojistné se odvádí z hrubé mzdy v zemích OECD?
Bc.
Petr
Gola
Legislativní novinkou roku 2024 je zavedení nemocenského pojištění sráženého zaměstnanci z jeho hrubé mzdy. V letošním roce je tedy zaměstnanci z jeho hrubé mzdy sráženo zaměstnavatelem sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a právě nemocenské pojištění (0,6 % z hrubé mzdy).
Povinné pojistné však za zaměstnance odvádí i zaměstnavatel, a sice 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na souhrnném sociálním pojištění. Celková sazba pojistného v Česku aktuálně činí 45,4 % (6,5 % + 4,5 % + 0,6

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Zaměstnavatel plátcem pojistného: jak se stát dlužníkem zdravotní pojišťovny
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Jak zabezpečit odvod pojistného správné zdravotní pojišťovně
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.

Související otázky a odpovědi

Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu
Odměna učni na praxi
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Nemocenská
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Stravenkový paušál a DPP
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů