Zdanění daní z příjmů při darování nemovitosti manželům do SJM

Plné znění otázky

Manželé dostali v roce 2016 darem nemovitost od paní, o kterou se denně starají (uklízí jí, vozí ji do nemocnice, nakupují, každé ráno a večer po práci obstarávají jídlo). V katastru je nemovitost zapsána na obě jména, stejně tak v darovací smlouvě (včetně věcného břemenena dožití této paní v nemovitosti). Nejsou s ní v žádném příbuzenském stavu. Nemají s ní stejné bydliště. Paní bydlí o 4 ulice dál. Domníváme se, že tato péče, i když by paní prohlásila, že se takto o ni starají, není považována jako sdílení domácnosti. A nelze tedy tento bezúplatný příjem osvobodit. Půjde tedy o bezúplatný příjem zdaňovaný v § 10. Dle znaleckého posudku činí hodnota darované nemovitosti 6 000 000 Kč. Jde o nabytí v rámci SJM. Musí se zdanit polovinou u každého z manželů? Oba budou mít za rok 2016 již jen příjem dle § 6 a dostali Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Nebo někde zákon stanoví, že se musí zdanit jen u jednoho z manželů, tak jako u příjmů z pronájmu dle § 9?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn členů volebních komisí
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Bezúplatný příjem
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Darování nemovitosti a její prodej
Zúžení SJM
Darování bytu a jeho následný prodej
Půjčka otec - dcera
Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38 v ZDP - darování nemovitosti dceři
Zdanění příjmu z nájmu ze SJM
Dar dítěti zaměstnance
Pivo jako reklamní předmět
Osvobození příjmu z prodeje garáže
Úroky z úvěru a vstupní cena majetku
Prodej družstevního podílu ke garáži v garážovém domě
Nákup a prodej pozemků a nemovitosti - zdanění
Prodej bytu
Ohlašovací povinnost - finanční dar nad 5 mil. Kč
Osvobození od daně z příjmů při vypořádání SJM
Bezúplatné plnění - dary
Dědictví, následný prodej - daň z příjmů

Související předpisy

§ 10, 21e zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů