Zákonné pojištění Kooperativa

Plné znění otázky

Pracuji ve firmě s. r. o., jednatel pracuje taky jako zaměstnanec, má pracovní smlouvu s firmou, je účasten zákonného pojištění odpovědnosti (u Kooperativy), když jsou jeho odvody na sociální pojištění zahrnuty ve vyměřovacím základu pro výpočet pojištění? Protože ve vyhlášce č. 125/1993 Sb. je pro výpočet pojistného řečeno, že se má postupovat shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení za firmu. Pokud by částka za jednatele nebyla daňově uznatelným výdajem, dá se tedy vyjmout jeho vyměřovací základ z celkového výpočtu a nesouhlasil by odvod vyměřovací základ pro sociální pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Prominutí pojistného na sociální pojištění
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Společníci a jednatelé jako zvláštní skupina zaměstnanců ve zdravotním pojištění
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část

Související otázky a odpovědi

ELDP za rok 2019
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Antivirus C - pracovní smlouva jednatele, společníka
Antivirus C u s. r. o.
Antivirus C a statutární orgán
Souběh DPČ a jednatelské odměny
Odměna jednatele za výkon funkce
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Odměna učni na praxi
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Příjmy z receptur a ochranné známky – sociální pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP

Související předpisy

§ 12 vyhlášky 125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání