Zdanění příjmů z pronájmu bytu

Plné znění otázky

Fyzická osoba /nepodnikatel/ kompletně rekonstruovala vlastní byt v roce 2017 v celkové částce asi 650 tis.Kč. V roce 2018 bude byt pronajímat. Bude danit dle § 9 s použitím paušálu výdajů 30% nebo lze použít i skutečné výdaje? Jaké to jsou? Odpisy za předpokladu, že bude znalečný posudek? Dále může použít i paušál na dopravu osobním autem ve výši 4 000 tis. Kč měsíčně? Popřípadě jaké další výdaje - když nebude znalecký posudek, tak nepoužije odpisy, ale výdaje na opravy provedené i v předcházejícím roce? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Nově vymezené jednotky v domě
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Nájem - paušální výdaj na dopravu
Možnost odečtu úroků z hypotéky
Prodej pronajímaného bytu
Pronájem nemovitých věcí
Ukončení nájmu z důvodu prodeje bytu
Daň z příjmů FO při prodeji nemovité věci
Prodej postupně nakoupené budovy
Darování bytu
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Příjem z příležitostné činnosti

Související předpisy

§ 2, 9, 24, 29 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů