Prodej části pronajímaného domu a DPFO

Plné znění otázky

Občan si v 7/2011 pořídil na úvěr dům se 4 bytovými jednotkami. Od počátku byty pronajímal, příjmy danil v § 9. Do daňových výdajů dával úroky z úvěru, odpisy domu a náklady na vybavení bytů či opravy v domě. V domě občan nikdy nebydlel. V r. 2017 prodal jednu bytovou jednotku. 1) Bude tento prodej podléhat dani z příjmu a pokud ano, v jakém ustanovení? 2) Pokud by byl prodej osvobozen od daně z příjmu, měl by občan ohlašovací povinnost, když tento prodej byl za více než 5 mil. Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Dědictví po druhovi
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Nově vymezené jednotky v domě
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Zdanění příjmů z pronájmu bytu
Výplata pojistného plnění
Odpočet úroků od základu daně
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Dodanění životního pojištění
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Nájem - paušální výdaj na dopravu

Související předpisy

§ 4, 38v zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů