Sleva na manželku - náhrada za darování plazmy

Plné znění otázky

Započítává se do limitu příjmů manželky 68 000 Kč/rok (pro uplatnění slevy v daňovém přiznání manžela) finanční náhrada za náklady spojené s darováním krve a krevní plazmy? Zaměstnanec má manželku, která dostává měsíčně 1 200 Kč za darování plazmy. Nejde o prodej, neboť v ČR nelze legálně biologický materiál prodávat, ale o odměny vyplacené za odběr krve a jiných biologických materiálů. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Příjem ženy na mateřské dovolené
Sleva na dani - na druhého z manželů
Sleva na manželku
OSVČ a odpočty
Sleva na manželku 68 000 Kč
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
OSVČ ZTP/P
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dani - student
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka

Související předpisy

§ 32 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
§ 35ba. 1. b) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 4. 1. j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů