OSVČ a odpočty

Plné znění otázky

Jsem OSVČ – obchodník. Mám manželku na mateřské dovolené. Dvě děti 23 měsíců a 40 měsíců. Tím že je manželka na mateřské, nepobírá na děti žádnou daňovou výhodu. Já dle zjištění také nemohu uplatňovat daňovou výhodu na manželku či na děti. Celkem tedy čtyři roky nebudeme pobírat žádnou daňovou úlevu na manželku či na děti. Je prosím možné, nějakým způsobem daňovou úlevu získat ? Například zaměstnáním manželky na dohodu jako administrativní pomoc.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Odpovědi na dotazy plátců daně
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové aktuality
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani
Daňové zvýhodnění na dítě
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Paušální výdaj spolupracující osoby a odpočet na děti
Spolupracující dítě a daňové zvýhodnění
Sleva na dítě v přiznání
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči
Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě
Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě
Sleva na dani na dítě
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Sleva na děti - potvrzení druhého z poplatníků
Uplatnění slevy na dítě - vysokoškoláka
Bonus na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě

Související předpisy

§ 318 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 7. 7, 13, 35ca zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů