Zdanění nevyplacených honorářů

Plné znění otázky

Jsme hudební vydavatelství s velmi dlouhou historií, problém, který teď řešíme je, že nás auditor nutí do zdanění starých nevyplacených honorářů, které vznikají dle autorského zákona. Proces je následující, umělci náleží honorář z prodejů jeho titulů, po vyúčtování prodejů za nějaké období (např. kvartál) se umělci oznámí na jakou částku má nárok, a zároveň se vyzve k dodání čísla bankovního účtu, na který má být plnění posláno. Ve většině případů se dočkáme odpovědi, ale jsou někteří umělci, kteří se nám léta neozvali, my evidujeme závazek z honoráře. Po prostudování ZDP jsme dospěli k následujícímu závěru: nevyplacené honoráře nemají žádnou splatnost (jsou splatné ihned jak nám umělec doručí bankovní spojení) a nejsou ani promlčitelné, a neodpovídají pohledávce, neboť nejsou zachyceny umělcem v účetnictví nebo daňové evidenci, tudíž nejsou předmětem příslušného ustanovení ZDP (§ 23 odst. 3 a 12) a zdaňovat bychom je neměli. Můžete mi prosím naši domněnku potvrdit či vyvrátit.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Srážková daň - umělec (nerezident)
Srážková daň a služby ze Seychel
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů u fyzických osob
Postup FÚ při výpočtu úroku z prodlení srážkové daně
Odvod daně při druhém zaměstnání
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Termín pro odvod srážkové daně
OSVČ - zaměstnávání na DPP
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Srážková daň - dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce a daňové přiznání
Srážková daň z rozdělení příjmů
Srážková daň a roční zúčtování daně zaměstnavatelem
Vyúčtování srážkové a daně ze závislé činnosti
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Zdanění příjmu jednatele
Vyúčtování daně vybírané srážkou

Související předpisy

§ 2, 7, 22, 36, 37, 38d zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů