OSVČ - zaměstnávání na DPP

Plné znění otázky

OSVČ, neplátce DPH, chce zaměstnat na DPP důchodce. Uplatňuje výdaje procentem z příjmů (60 %). Bude moct i nadále, v případě, že bude zaměstnávat na DPP, uplatňovat výdaje procentem? Důchodce má podepsané prohlášení u jiného poplatníka. U OSVČ prohlášení o uplatňování slevy nepodepíše. Bude se mu tedy strhávat 15% srážková daň a OSVČ se bude muset zaregistrovat na FÚ ke srážkové dani? Odměna bude do 10 000 Kč, tudíž na OSSZ a zdravotní pojišťovnu nemá povinnost nic nahlásit? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Srážková daň a služby ze Seychel
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů u fyzických osob
Postup FÚ při výpočtu úroku z prodlení srážkové daně
Odvod daně při druhém zaměstnání
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Srážková daň - umělec (nerezident)
Zdanění nevyplacených honorářů
Termín pro odvod srážkové daně
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Srážková daň - dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce a daňové přiznání
Srážková daň z rozdělení příjmů
Srážková daň a roční zúčtování daně zaměstnavatelem
Vyúčtování srážkové a daně ze závislé činnosti
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Zdanění příjmu jednatele
Vyúčtování daně vybírané srážkou

Související předpisy

§ § 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů