Daň z příjmu zaměstnance - výsluhový příspěvek nebo starobní důchod

Plné znění otázky

1) Musí zaměstnavatel od zaměstnance požadovat rozhodnutí o přiznání výsluhového příspěvku nebo starobního důchodu a každoročně jeho valorizovanou výši? Jestliže ano, tak z jakého důvodu? 2) Jaký je vztah výsluhového příspěvku a starobního důchodu k dani z příjmu FO? 3) Je povinností zaměstnavatele provést roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti na žádost zaměstnance v případě, kdy kromě příjmů ze zaměstnání, výsluhového příspěvku nebo starobního důchodu nemá jiné příjmy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu

Související články

Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Roční zúčtování daně 2015
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020

Související otázky a odpovědi

Starobní důchod z Německa
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování daně
Nevyplacená řádná dovolená při ukončení pracovního poměru
Roční zúčtování daně ze mzdy
Roční zúčtování daně po ukončení studií
Roční zúčtování daně z příjmu a odpočet životního a penzijního pojištění v roce
Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Přikázání pohledávky na RZD a daňový bonus
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování daně

Související předpisy

§ 36. 2. v) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 4. 1. h) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 4. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů