Zkouška na alkohol v krvi

Plné znění otázky

Zástupce zaměstnavatele vyzval zaměstnance k dechové zkoušce na alkohol v krvi. Ten ji odmítl. Jak by měl zaměstnavatel dále postupovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Souběh dohody o provedení práce a spolupráce
Starobní důchod z Německa
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Pes na pracovišti
Kontrola používání OOPP
Kontrola alkoholu na pracovišti
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu

Související články

Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 19. část - Alkohol a návykové látky na pracovišti
Automobil v pracovněprávních vztazích
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
Nová právní úprava poskytování OOPP
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Opičí neštovice a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
69/2017 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky