Daň z příjmu - sleva na dani dle § 35 ZDP

Plné znění otázky

Pro výpočet slevy je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním pojištěním (dle skupin zdravotního postižení). Definice výpočtu je uvedena v § 35 zákona o dani z příjmu, kde je také definováno, co se nezapočítává do celkového počtu hodin zaměstnance se zdravotním pojištěním. Vylučují se i neodpracované hodiny za prvních 14 dní nemocenské, která je hrazena dle zákona zaměstnavatelem?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
OSVČ ZTP/P
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů
Příjem ženy na mateřské dovolené
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dani - student
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Prohlášení poplatníka
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka

Související předpisy

§ 35 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů